I ACa 1315/16, Dopuszczalność wniosku strony pozwanej o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od europejskiego nakazu zapłaty na podstawie art. 168 k.p.c. - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSAŁ 2017/4/68

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.