C-791/22, Miejsce powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT w przypadku nielegalnego importu towarów na terytorium Unii Europejskiej, G.A. PRZECIWKO HAUPTZOLLAMT BRAUNSCHWEIG - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.