C-677/20, Układ w sprawie mechanizmów uczestnictwa pracowników mający zastosowanie do spółki europejskiej utworzonej w wyniku przekształcenia, INDUSTRIEGEWERKSCHAFT METALL (IG METALL) I VER.DI - VEREINTE DIENSTLEISTUNGSGEWERKSCHAFT PRZECIWKO SAP SE I SE-BETRIEBSRAT DER SAP SE. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.