C-588/18, Urlopy okolicznościowe pozwalające na nieobecność w pracy w celu zaspokojenia określonych potrzeb i dopełnienia określonych obowiązków., FEDERACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO (FETICO) I IN. PRZECIWKO GRUPO DE EMPRESAS DIA S.A. I TWINS ALIMENTACIÓN S.A. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.