C-566/22, Możliwość stosowania art. 25 ust. 1 rozporządzenia Bruksela Ia do umów przyznających jurysdykcję sądowi państwa członkowskiego, z którym umowa nie wykazuje żadnego innego związku, INKREAL S. R. O. PRZECIWKO DÚHA REALITY S. R. O. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.