C-477/22, Rozporządzenie nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego: zakres stosowania rozporządzenia; wykładnia pojęć „trasy [linii] [nieprzekraczającej] 50 km” i „łącznego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni”, ARST SPA – AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI PRZECIWKO TR I IN. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.