C-218/22, Uregulowanie krajowe zakazujące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego w wypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez urzędnika służby cywilnej, BU PRZECIWKO COMUNE DI COPERTINO - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.