C-212/97, Zakładanie przez spółkę filii (oddziału, agencji) w innym państwie członkowskim UE., CENTROS LTD v. ERHVERVS-OG... - OpenLEX

C-212/97, Zakładanie przez spółkę filii (oddziału, agencji) w innym państwie członkowskim UE., CENTROS LTD v. ERHVERVS-OG SELSKABSSTYRELSEN - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.