C-205/21, Zasady zbierania przez policję danych biometrycznych i genetycznych dla celów ich rejestracji, MINISTERSTVO NA VATRESHNITE RABOTI, GLAVNA DIREKTSIA ZA BORBA S ORGANIZIRANATA PRESTAPNOST PRZECIWKO V.S. - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.eur-lex.europa.eu

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.