C-118/94, ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND I INNI v. REGIONE VENETO - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości

Orzeczenia sądów
Opublikowano: ECR 1996/3/I-1223

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 marca 1996 r. C-118/94

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej wydania opublikowanego przez Urząd Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej na stronie EUR-Lex.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/ - Judgment of the Court of 7 March 1996, Case C-118/94
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.