Court jurisprudences

II Ka 414/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 1921311 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 1137/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987002 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 1397/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987018 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 141/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987022 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 1526/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987037 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 1664/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987049 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 203/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987082 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 2466/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987141 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 351/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2002663 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 401/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987246 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 408/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987249 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 469/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987283 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 633/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987298 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 766/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2002693 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 767/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987306 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 833/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987312 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 925/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987318 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OSK 957/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987320 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II OW 100/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1815673 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OW 103/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987323 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OW 106/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1987324 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II OW 95/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 1815682 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 1035/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2838687 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 1096/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1851657 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 1102/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2838596 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 258/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852021 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 465/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852137 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 586/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1948695 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 722/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1948716 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 768/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1948726 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 820/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2838506 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 868/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1969782 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 889/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1852616 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bd 913/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 1948750 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 190/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942373 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 225/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942374 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 321/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942385 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 441/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2837863 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 442/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2838386 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 494/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1940849 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 495/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1940850 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 496/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1940851 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 545/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1940869 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 548/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2838012 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 561/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1940877 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 591/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942448 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 612/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942456 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 640/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942467 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 643/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942469 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Bk 653/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 1942475 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Gd 315/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1948805 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Gd 449/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 1829841 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Gl 1622/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1821787 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Gl 467/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1821842 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Gl 665/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1821878 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Ke 727/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 1965677 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 181/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1971580 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 488/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1822115 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 489/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1822116 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 505/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1971585 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 609/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1822126 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 624/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1830159 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 675/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2838734 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 794/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1939329 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 804/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1830170 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 893/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1830173 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 90/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1971602 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Kr 969/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 1830182 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1101/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1969939 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1162/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2010878 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1191/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2838160 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1199/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2043177 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1204/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 1945052 - postanowienie z dnia 20 października 2015 r.

II SA/Lu 1207/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2138450 - wyrok z dnia 20 października 2015 r.