Court jurisprudences

IV SA/Gl 256/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959253 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 257/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959254 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 261/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959255 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 284/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1985262 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 291/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1985263 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 297/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2840305 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 356/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959280 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Gl 51/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 1959288 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 212/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950015 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 213/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950016 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 214/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950017 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 215/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950019 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 216/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950020 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 333/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950028 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 644/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950046 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 648/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1983286 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 662/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950047 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 671/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1983289 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 680/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950048 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 840/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950076 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 864/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950083 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 865/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950084 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 866/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950085 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 867/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950086 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 869/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2839883 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 871/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950087 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 873/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950089 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 880/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950092 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 897/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950098 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 907/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950099 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Po 908/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 1950100 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1127/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438725 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1496/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2327121 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1654/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2839911 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1667/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939789 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1692/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438730 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 1754/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438733 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2200/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2352095 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2302/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2327122 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2396/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2839994 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2410/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2352094 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2591/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2438732 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2608/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939846 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2650/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1992614 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2666/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2839979 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 2690/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2327103 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3027/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939878 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3052/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939883 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3315/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939904 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3316/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939906 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3323/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939908 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 3483/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939916 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SA/Wa 395/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939919 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SAB/Wa 330/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1957912 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV SAB/Wa 358/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 1939938 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

IV U 1048/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 1980564 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV U 1430/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 1963010 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV U 628/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2080768 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IV U 689/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2080779 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IX GC 1174/13 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 1955175 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IX GC 1418/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 1938618 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IX GC 5180/14 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2419718 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IX GC 845/12 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 1963088 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

IX Ns 802/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Słupsku

LEX nr 1934827 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

K 18/14 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/10/165 - wyrok z dnia 24 listopada 2015 r.

P 64/14 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/10/175 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

SK 57/13 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/10/173 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

SK 57/13 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2015/10/174 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 114/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2016/141 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 35/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/665 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 36/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/667 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 37/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/669 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 38/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/671 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 39/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/673 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 4/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/656 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 40/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/675 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 5/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/658 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 56/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/679 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 57/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/681 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 58/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/683 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 6/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/660 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 60/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/687 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 61/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/689 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 62/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/691 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.

Ts 63/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2015/6/693 - postanowienie z dnia 24 listopada 2015 r.