Court jurisprudences

III SA/Łd 192/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021686 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 221/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021608 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 223/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021682 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 226/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021684 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 386/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3025154 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 387/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3025182 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 813/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021636 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 814/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3021601 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 2303/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3058803 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SAB/Wa 8/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099649 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III SO/Kr 4/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3020657 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

III Ua 7/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3149692 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 112/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3039021 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 1214/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 3046945 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 429/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3069337 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 45/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3102853 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 818/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 3036424 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II K 90/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3069247 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II Ka 126/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3039071 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II Ka 174/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3039068 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II Ka 234/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3039834 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II KK 110/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145655 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II KK 133/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3145739 - wyrok z dnia 25 czerwca 2020 r.

II KK 362/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161383 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II KK 426/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161386 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II KS 6/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161431 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II OSK 695/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039256 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II PO 6/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144816 - zarządzenie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II PO 7/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3026479 - zarządzenie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II PZ 8/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144802 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SA/Bd 1117/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3025205 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.

II SA/Bd 578/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3025167 - postanowienie z dnia 25 czerwca 2020 r.