Court jurisprudences

I SA/Bd 750/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3023044 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 206/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3026432 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Gd 347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3035277 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Gl 451/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3023069 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Gl 511/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3023002 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 104/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3168701 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1064/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084948 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 1100/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091575 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 137/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085058 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 228/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085018 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 246/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084941 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 381/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110897 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 464/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3025235 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 468/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3084908 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 573/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3023054 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 706/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3091544 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 738/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3085026 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Kr 783/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3174525 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Łd 209/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3024938 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Łd 489/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3024880 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 208/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3026057 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 209/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3026099 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 210/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3026122 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Ol 596/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3026129 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3024889 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 42/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035218 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 74/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035023 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 75/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035031 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Op 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035028 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Rz 331/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3024958 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

I SA/Sz 486/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3024885 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.