Court jurisprudences

II FSK 839/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3056240 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GSK 1496/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3039202 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GSK 383/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031357 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GSK 412/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3031383 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GZ 154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028773 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GZ 155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028818 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

II GZ 156/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3028733 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III AUa 181/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3063813 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III AUa 65/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 3063801 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III AUa 870/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102843 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III AUz 50/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3105910 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III C 818/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3049460 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III Ca 2546/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3157522 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III Ca 2553/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3157527 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III Ca 91/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3055751 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CO 36/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054410 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CSK 312/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154807 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CSK 338/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3152914 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CZ 4/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144419 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CZP 67/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/1/1 - uchwała z dnia 30 czerwca 2020 r.

III CZP 71/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/3/15 - uchwała z dnia 30 czerwca 2020 r.

III K 95/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3069648 - wyrok z dnia 30 czerwca 2020 r.

III KK 154/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154800 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III KK 237/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147281 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III KK 402/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154804 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III PK 144/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144901 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Kr 54/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3028593 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Lu 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3024951 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Lu 132/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3024895 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 193/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3026040 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 228/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3025234 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 365/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3025168 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Łd 906/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3026117 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Po 247/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3028724 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Po 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3028746 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 444/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048041 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.

III SA/Wa 602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3024926 - postanowienie z dnia 30 czerwca 2020 r.