Court jurisprudences

II SA/Gd 439/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029608 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 442/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029357 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029607 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 450/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029592 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029350 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 459/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029523 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 464/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029333 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 469/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029540 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 472/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029573 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 473/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029335 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 478/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029643 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 480/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029528 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029356 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 487/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029519 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 492/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029320 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 496/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029513 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Gd 501/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3029568 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Łd 418/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3029360 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Op 47/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3042683 - wyrok z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Op 64/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3029047 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SA/Op 76/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3039774 - wyrok z dnia 14 lipca 2020 r.

II SAB/Ke 40/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3037306 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SAB/Ke 46/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033698 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II SAB/Ke 47/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033816 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

II UK 153/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149128 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.

I Ns 275/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3051488 - postanowienie z dnia 14 lipca 2020 r.