Court jurisprudences

I SAB/Po 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3032351 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

I UK 2/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3108059 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

I UK 43/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3151524 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

I UK 440/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151515 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

I UZ 1/20, Nierozpoznanie istoty sprawy. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081804 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

I UZ 8/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145240 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV Ca 104/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3056961 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CO 105/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154304 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CO 120/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081800 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CO 134/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154276 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 101/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147384 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 123/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147290 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 128/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081803 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 2/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3121733 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 215/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145203 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 594/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3094401 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 600/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3175256 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 664/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081807 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 741/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145300 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV CSK 92/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145608 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV Ka 379/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3118451 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV Ka 462/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3112845 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV KO 75/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160794 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

IV U 1345/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3036704 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV U 2847/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3039887 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV U 340/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3039888 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV U 528/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3036702 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IV U 789/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3036700 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IX Ca 1605/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3044513 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

IX Ka 240/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3077782 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

P 107/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/34 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

P 19/19 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/32 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

SK 15/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/29 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Ts 163/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/311 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Ts 164/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/50 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Ts 193/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/321 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Ts 23/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/290 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Ts 24/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/292 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

Tw 7/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/326 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V ACa 607/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102714 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.

V CO 114/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081813 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V CO 117/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3081817 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V CSK 178/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051762 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V CSK 394/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151542 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V CSK 465/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145184 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

V CSK 609/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145639 - postanowienie z dnia 16 lipca 2020 r.

VI GC 1597/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 3169578 - wyrok z dnia 16 lipca 2020 r.