Court jurisprudences

II K 1882/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104501 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II K 21/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3122577 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II K 6/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 3127184 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II K 693/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3040519 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II Ka 514/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3045112 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II Ka 735/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3039061 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

II KK 219/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150745 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II KZ 18/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150750 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II OSK 1788/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3056020 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II OSK 683/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055962 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II OSK 98/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055971 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II PO 8/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145175 - zarządzenie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 240/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033111 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 262/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033021 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 341/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033042 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 342/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032734 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 343/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033004 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 344/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033108 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 380/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033019 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Gd 402/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032729 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Ke 329/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3037404 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Ke 479/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033880 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Po 415/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3034940 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SA/Po 438/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3034992 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SAB/Ke 32/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3037407 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II SAB/Ke 39/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033890 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

II W 1045/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130491 - wyrok z dnia 20 lipca 2020 r.

I SA/Gd 434/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034932 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.

I SA/Ke 45/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3032689 - postanowienie z dnia 20 lipca 2020 r.