Court jurisprudences

II FPP 1/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058727 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II FPP 2/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3058639 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II FZ 266/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117286 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II FZ 285/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117274 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

III Ca 311/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3089272 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

III CZP 72/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/4/24 - uchwała z dnia 17 lipca 2020 r.

III CZP 75/19 - Uchwała Sądu Najwyższego

OSNC 2021/3/16 - uchwała z dnia 17 lipca 2020 r.

III K 532/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3102599 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

III PK 72/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3145268 - zarządzenie z dnia 17 lipca 2020 r.

III RC 85/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3049502 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

III UK 145/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147305 - zarządzenie z dnia 17 lipca 2020 r.

II K 27/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

LEX nr 3049294 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II K 7/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3112577 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II K 99/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3041908 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II K 994/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3039831 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 128/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3159382 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 34/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3046957 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 383/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3102620 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 91/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3040355 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 39/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071808 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 487/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052507 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 555/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052567 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 401/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052642 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 402/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047719 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 407/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050044 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052597 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052547 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 452/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032459 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031386 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032411 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031372 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 471/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031385 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 475/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031402 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032419 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 489/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031358 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031348 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 498/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032461 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.