Court jurisprudences

I SA/Gd 484/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033892 - postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Gd 522/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033721 - postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Gd 523/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3033854 - postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Ke 196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033731 - postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Ke 204/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3033884 - postanowienie z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Op 114/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3040146 - wyrok z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Op 270/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3056021 - wyrok z dnia 22 lipca 2020 r.

I SA/Op 495/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3035198 - wyrok z dnia 22 lipca 2020 r.