8543/79, Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do poszanowania własności., VAN MARLE I INNI v. HOLANDIA - Wyrok Europejskiego... - OpenLEX

8543/79, Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do poszanowania własności., VAN MARLE I INNI v. HOLANDIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 czerwca 1986 r. 8543/79 Prawo do rzetelnego procesu. Prawo do poszanowania własności.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.