Court jurisprudences

II FSK 2653/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034538 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II FSK 945/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034575 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II GSK 3976/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3037411 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II GW 13/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055420 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II GW 7/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3034770 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

III C 325/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130427 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

III Ca 1964/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3042437 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

III K 31/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069509 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

III SO/Gd 7/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034588 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II K 1239/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3083093 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II K 400/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3083101 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II K 618/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3083097 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II Ka 310/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3045104 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II Ka 408/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3050320 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II Ka 92/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3051487 - wyrok z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Gd 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034895 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Gd 586/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3034988 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Gl 74/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3034543 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Kr 35/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3035016 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Kr 359/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3035253 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Kr 572/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3034998 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SA/Op 84/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3034497 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

II SAB/Kr 59/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3035281 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.

I NSW 1098/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3034700 - postanowienie z dnia 27 lipca 2020 r.