Court jurisprudences

I SA/Gl 641/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3035235 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 172/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037710 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 173/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037724 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 174/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037781 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 175/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037773 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 186/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037717 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 187/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037692 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Ol 188/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3037760 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Rz 407/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3037529 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Wa 244/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3084841 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Wa 364/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091316 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SA/Wa 793/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3091439 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

I SAB/Wa 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099858 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

IV Ca 54/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 3105962 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.

IV K 18/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3058543 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.

IV KO 76/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3151848 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

IV SA/Po 941/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3035266 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

IX U 168/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3064328 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

Ts 10/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/363 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

Ts 32/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/293 - postanowienie z dnia 28 lipca 2020 r.

V ACa 151/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3069828 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.

V ACa 439/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3105927 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.

VIII P 80/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095477 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.

VIII Pa 136/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3067508 - wyrok z dnia 28 lipca 2020 r.