Court jurisprudences

II K 99/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3041908 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II K 994/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3039831 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 128/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3159382 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 34/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3046957 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 383/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3102620 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II Ka 91/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3040355 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 39/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071808 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 487/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052507 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OSK 555/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052567 - wyrok z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 401/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052642 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 402/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047719 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 407/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3050044 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052597 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II OZ 411/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052547 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 452/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032459 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031386 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 461/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032411 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 466/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031372 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 471/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031385 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 475/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031402 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032419 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 489/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031358 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 494/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3031348 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Gd 498/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3032461 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Ke 558/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3039490 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Ke 565/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3039456 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Kr 243/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3052582 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Kr 348/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3037786 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Kr 371/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3037727 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Kr 399/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3037771 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Wa 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071842 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SA/Wa 37/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3071685 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

II SAB/Lu 23/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084680 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.

I OSK 1478/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047810 - postanowienie z dnia 17 lipca 2020 r.