Court jurisprudences

I GSK 795/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084576 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

I GSK 796/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084644 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

I GSK 802/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084755 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 153/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047642 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 154/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047971 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 155/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044251 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 156/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044260 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 157/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044279 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 158/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3044201 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 159/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047691 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

I GZ 160/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3047785 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

II AKa 150/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3123170 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II C 1049/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3057004 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II C 270/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3054131 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II C 80/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3053318 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II Ca 1159/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3122498 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II Ca 469/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3122499 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II CO 176/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146799 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 2042/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064517 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 2044/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062137 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 2839/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062169 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 2872/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062121 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 3343/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055094 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

II FSK 3407/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3055466 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III AUa 248/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3102676 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III C 521/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061418 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III C 694/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061376 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III Ca 1496/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3163396 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III Ca 1599/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3163401 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III Ca 1718/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3163395 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III Ca 1739/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3163402 - wyrok z dnia 30 lipca 2020 r.

III CSK 295/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149847 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III Cz 1176/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3075200 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KK 176/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150320 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KK 201/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149829 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KK 203/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150989 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KO 44/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150233 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KO 67/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150302 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KZ 36/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3168829 - zarządzenie z dnia 30 lipca 2020 r.

III KZ 38/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146904 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III SA/Kr 5/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3037325 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.

III SA/Lu 21/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3041810 - postanowienie z dnia 30 lipca 2020 r.