Court jurisprudences

VII U 398/15 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2153180 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

VII U 653/15 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2243055 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

VII W 746/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2096640 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

VI Ka 547/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2086815 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

VI P 795/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2114068 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

V K 134/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2351860 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

V K 347/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2351858 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

V U 2517/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2095994 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

V U 436/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2107815 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XI GC 528/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2246026 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XII Ga 362/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2110761 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XIII Ga 110/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2129068 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XIII Ga 476/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2128993 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

X K 1156/14 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2134341 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

X K 1228/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2134334 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

X Ns 1406/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2074903 - postanowienie z dnia 1 lipca 2016 r.

XVII Ka 367/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2102541 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XVII Ka 394/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2080655 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

XX GC 448/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2295565 - wyrok z dnia 1 lipca 2016 r.

26442/15, KAGIA v. GRECJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 30 czerwca 2016 r.