Court jurisprudences

II OZ 367/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2119396 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 771/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2119398 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 772/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2119399 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 773/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2119400 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 774/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2119401 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 776/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2102577 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 777/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2102585 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II OZ 779/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2102599 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 1136/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2816438 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 1271/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111875 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 189/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111883 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 54/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2816518 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 646/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111916 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 702/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111922 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 846/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111949 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bd 927/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2111972 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 1/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2099505 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 2/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2099510 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 3/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2099518 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 4/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2099533 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 5/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2099537 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Bk 7/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2093341 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Gd 542/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2816508 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Gl 191/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2098255 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Ke 261/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2090684 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Lu 6/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2105119 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Lu 7/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2105165 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Lu 713/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2105125 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Lu 783/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2105156 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Łd 384/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2105313 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Łd 527/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2105385 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Łd 722/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2105407 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Op 317/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2121666 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Op 43/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2108935 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 1004/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097007 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 1023/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097013 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 1482/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097075 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 1483/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097076 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 1552/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097092 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 743/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097164 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 966/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097255 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Rz 973/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2097260 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Sz 603/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099795 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Sz 716/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099843 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Sz 732/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099854 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.

II SA/Sz 748/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2099864 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2016 r.