Court jurisprudences

I SA/Wr 83/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3047419 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV CO 125/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046245 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV CO 139/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3048195 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV Ka 322/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104565 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

IV Ka 347/20 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 3102043 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

IV Ka 356/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104573 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

IV Ka 374/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104586 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

IV Ka 433/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3104562 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

IV KK 254/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3169344 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV KK 325/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054702 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV SA/Po 1398/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061820 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV SA/Wa 1138/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067907 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV SA/Wa 1566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067660 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV SA/Wa 907/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064054 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

IV SAB/Wa 570/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3064318 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

Ts 166/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/52 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

V CO 148/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046282 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

V CSK 609/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046281 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

VIII GC 1262/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3102179 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

VIII SA/Wa 234/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3067666 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

VII SA/Wa 1351/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3047449 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

VII SA/Wa 787/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3099937 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

VI Ka 405/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3159425 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

New VI Ka 476/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3184484 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

VI Ka 694/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3154703 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

VI SA/Wa 820/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110517 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

VI U 3245/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 3153355 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

V KZ 33/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3126971 - postanowienie z dnia 1 września 2020 r.

XIV C 1192/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3175514 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

XVII AmE 77/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3175241 - wyrok z dnia 1 września 2020 r.

I C 101/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 3051903 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 150/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3068955 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 1674/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3073161 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 221/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3061318 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 348/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy

LEX nr 3068962 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 51/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3056653 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 61/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3055675 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I C 664/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3102452 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I Ca 218/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3069236 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I CSK 647/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054721 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I CSK 656/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3146851 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I CSK 706/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3161409 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I CSK 825/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3046279 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1344/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048705 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1611/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048702 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1613/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091129 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1663/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077939 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1681/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091267 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 1913/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091192 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 339/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3091199 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

I FSK 844/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3046157 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II AKa 394/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3102557 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II AKz 489/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

KZS 2020/11/68 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II C 1011/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3057586 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II Ca 1659/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3102503 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II Ca 405/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3061292 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II CSK 543/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083007 - postanowienie z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II FSK 1210/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127352 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II FSK 1211/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127409 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II FSK 1213/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063964 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.

II FSK 1312/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061652 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2020 r.