Court jurisprudences

II FSK 2609/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067959 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2746/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071234 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2747/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084363 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2798/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071237 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2819/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3071265 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2906/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3067821 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 2983/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084450 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II FSK 3137/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3084359 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III C 1197/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3130411 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III CSK 33/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3080546 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III KZ 48/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160811 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III PK 109/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063033 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 18/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3052784 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 45/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3057990 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III RC 7/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łowiczu

LEX nr 3051500 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 564/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044924 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 565/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044989 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 566/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044954 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 567/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044996 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044933 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 569/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044902 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 570/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044980 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 602/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044988 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 603/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044950 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Kr 604/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3044995 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 147/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3067683 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 389/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084362 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Lu 449/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110693 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 351/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084421 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 41/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061836 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 443/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084386 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 444/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3084466 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 46/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3063936 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064017 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 85/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3061619 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Po 86/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3064221 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 1262/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044620 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 14/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3044928 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 1770/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3048651 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Wa 570/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3045906 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SA/Wr 270/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3091164 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 59/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3045795 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SAB/Gd 66/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3044960 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SAB/Lu 10/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3051284 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SAB/Lu 11/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3127333 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III SO/Wr 30/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3091122 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III UK 319/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149762 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

III UK 350/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149760 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II K 118/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3046797 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II K 1253/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3060596 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II K 150/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach

LEX nr 3104444 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II K 777/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3060595 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II Ka 472/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 3049391 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II KK 105/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149797 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1023/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157755 - wyrok z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1103/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3174244 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1201/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157699 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1252/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3117226 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1410/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3127369 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1486/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3157764 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.

II OSK 1534/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048487 - postanowienie z dnia 26 sierpnia 2020 r.