Court jurisprudences

VI SA/Wa 63/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3117054 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

VI U 1013/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 3127206 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

V KK 333/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147306 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V KK 337/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3144553 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V KK 531/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147345 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V KO 59/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3150749 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V KO 65/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3122288 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V KZ 15/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148210 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

V SA/Wa 293/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174136 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

V SA/Wa 294/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174204 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

V SA/Wa 341/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3174184 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

XI GC 1536/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3069599 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

XVII AmT 25/19 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3114829 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

XXV C 211/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3061412 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

16959/10, AYAZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2020 r.

37697/13, PRINA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2020 r.

38197/16, GÜLEN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2020 r.

62129/10, KÖSE v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2020 r.

70534/12, ERDEN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 8 września 2020 r.

I C 1041/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3113212 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 1071/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 3102306 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

New I C 120/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kole

LEX nr 3183844 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 1742/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3102184 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 2114/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3095433 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 282/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 3055789 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 2906/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3060781 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 298/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy

LEX nr 3057450 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 299/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy

LEX nr 3057453 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 346/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3069813 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 396/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nidzicy

LEX nr 3102378 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 455/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3081767 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 543/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102276 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 566/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 3051523 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

New I C 784/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3184531 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I C 936/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żorach

LEX nr 3051522 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I Cz 132/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102264 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1120/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090931 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1531/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090959 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1532/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090981 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1658/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090936 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1659/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088644 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 1772/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110476 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 253/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110458 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 254/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064327 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 537/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3090985 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 647/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088610 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 648/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110580 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 709/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064092 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

I FSK 864/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3064093 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II C 484/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3148829 - wyrok z dnia 8 września 2020 r.

II CO 202/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149371 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CO 205/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054469 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CSK 369/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053484 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II CZ 50/19, Nierozpoznanie istoty sprawy - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051768 - postanowienie z dnia 8 września 2020 r.

II DO 11/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3054711 - uchwała z dnia 8 września 2020 r.