Court jurisprudences

II CSK 667/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066663 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II CZ 34/20, Odrzucenie skargi. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063031 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1087/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126512 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1088/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126387 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1105/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126412 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1135/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3126520 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1456/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053936 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1477/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053927 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1478/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053845 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 1775/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048924 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FSK 3136/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3053837 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FZ 387/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3048893 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

II FZ 424/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3049155 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III AUa 287/20 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 3116058 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III C 1326/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3083381 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 1072/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175489 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 159/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3089276 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 214/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

LEX nr 3089277 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III Ca 897/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3175475 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III CO 53/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051742 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 31/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115587 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 329/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3054413 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III CSK 90/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3083060 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III K 259/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3055729 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 134/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147361 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 238/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3147270 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 247/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3051791 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KK 251/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148214 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 1/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154198 - zarządzenie z dnia 9 września 2020 r.

III Ko 240/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3069536 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III KO 42/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149309 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 50/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3149325 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III KO 57/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3160490 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III RC 261/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3102157 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III RC 382/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 3105235 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Lu 433/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3157621 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Lu 483/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3084025 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Łd 175/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3063960 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Łd 186/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3060996 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Łd 487/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3075578 - wyrok z dnia 9 września 2020 r.

III SA/Wa 1090/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3050788 - postanowienie z dnia 9 września 2020 r.