Court jurisprudences

XVII AmE 103/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 3127299 - wyrok z dnia 16 września 2020 r.

1035/18, GRECU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

10487/16, SAVIC v. AUSTRIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

14653/09, JABISHVILI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

16430/13, REALE v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

16627/10, MASLOTSOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

19879/09, ELBAKIDZE v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

20076/09, NEBIERIDZE v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

24601/09, E.P. v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

27079/18, MALAMIS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

29855/17, A.M. v. WŁOCHY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

30619/09, ALDEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

33955/08, BELOVA v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

37996/14, BAYKOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

43526/15, PETIC v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

45439/18, AGGERHOLM v. DANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

50256/08, SEVERYN v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

58162/14, MANOLEA v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

6078/14, SAKKAS v. GRECJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

67123/14, BERÉNYI v. WĘGRY - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

74778/14, TARATUKHIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

78929/16, BĂSESCU v. RUMUNIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

8978/09, DATASHVILI v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 15 września 2020 r.

I ACa 263/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3146594 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1048/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3083088 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1077/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3120071 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

New I C 1155/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3184506 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 1316/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3102182 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 148/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie

LEX nr 3102390 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 178/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3104364 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 2102/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 3102299 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 269/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3067046 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 369/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 3095445 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 433/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej

LEX nr 3066522 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 529/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3106330 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

New I C 60/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie

LEX nr 3184180 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 79/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 3075212 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 811/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 3069609 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 912/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu

LEX nr 3167725 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I C 96/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Koninie

LEX nr 3166299 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I Ca 222/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102262 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I Ca 251/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3102266 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CO 104/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053982 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CO 90/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3053529 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 144/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3082499 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 161/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063069 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CSK 182/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062758 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I CZ 31/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3068786 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I DO 34/20 - Uchwała Sądu Najwyższego

LEX nr 3073101 - uchwała z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1139/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082002 - wyrok z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1175/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052290 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.

I GSK 1176/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3052273 - postanowienie z dnia 15 września 2020 r.