69517/11, Prawo do życia. Brak podjęcia praktycznych i skutecznych środków pozwalających na unikanie zjawiska znęcania się na poborowymi odbywającymi obowiązkową służbę wojskową, NANA MURADYAN v. ARMENIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 kwietnia 2022 r. 69517/11 Prawo do życia. Brak podjęcia praktycznych i skutecznych środków pozwalających na unikanie zjawiska znęcania się na poborowymi odbywającymi obowiązkową służbę wojskową

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.