Court jurisprudences

T-686/16 P, POSSANZINI v. FRONTEX - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2017/412/29 - wyrok z dnia 19 października 2017 r.

T-833/16, KARP v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Postanowienie Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2018/5/43 - postanowienie z dnia 23 października 2017 r.

II KK 252/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2417593 - postanowienie z dnia 4 stycznia 2018 r.

II KK 218/17, Domniemanie niewinności. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2417592 - wyrok z dnia 9 listopada 2017 r.