Court jurisprudences

IV KK 323/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2420335 - postanowienie z dnia 19 października 2017 r.

III KK 473/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2420316 - wyrok z dnia 14 grudnia 2017 r.

II SA/Wa 637/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2419007 - wyrok z dnia 29 listopada 2016 r.

IV SA/Po 610/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2419001 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

I SA/Łd 1058/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2419000 - postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r.

I SA/Ke 555/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2418999 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

I SA/Ke 554/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2418998 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

I SA/Ke 553/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2418997 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

I OSK 3214/14 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2418996 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

IV SA/Gl 564/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2418995 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

III SA/Lu 793/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2418993 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

VIII SA/Wa 998/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2418992 - postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r.

I SO/Wa 1072/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2418991 - postanowienie z dnia 24 listopada 2016 r.

II SA/Ke 497/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2418987 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

I SA/Wa 1343/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2418986 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

III SA/Lu 475/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2418985 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

II SA/Po 687/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2418984 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.

II SA/Po 679/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2418983 - wyrok z dnia 24 listopada 2016 r.