Court jurisprudences

III SA/Wa 120/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440307 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

I OSK 2093/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440306 - wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 1038/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440302 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 1837/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440301 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 109/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440299 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 2125/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440298 - postanowienie z dnia 15 grudnia 2017 r.

II GSK 1053/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440296 - wyrok z dnia 15 grudnia 2017 r.

II GSK 1052/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440295 - wyrok z dnia 15 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 252/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440292 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 253/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440291 - postanowienie z dnia 18 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 3796/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440286 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 459/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440282 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 1143/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440276 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 1142/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440275 - postanowienie z dnia 20 grudnia 2017 r.

II FSK 3403/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440273 - wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 3098/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440271 - postanowienie z dnia 27 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 1301/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440269 - postanowienie z dnia 28 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 830/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440263 - postanowienie z dnia 8 stycznia 2018 r.

III SA/Wa 1586/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440262 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

II GZ 932/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440261 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

II GZ 930/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440260 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

II GZ 929/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440259 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2018 r.

III SA/Wa 1392/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440255 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

II GSK 2588/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440250 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

II GSK 2044/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440249 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

II GSK 1396/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440248 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

II GSK 815/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440247 - wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r.

II GSK 814/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440246 - wyrok z dnia 10 stycznia 2018 r.

III SAB/Kr 93/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440241 - postanowienie z dnia 10 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1752/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440235 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1751/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440234 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1254/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440233 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 580/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440232 - postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 r.

II FSK 3562/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440228 - wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r.

II FSK 3559/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440227 - wyrok z dnia 16 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 2068/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440222 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 2057/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440221 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1026/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440220 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 769/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440219 - postanowienie z dnia 17 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1067/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440212 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2018 r.

I OSK 1731/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440195 - wyrok z dnia 23 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 2209/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440189 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 1260/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440188 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

I SA/Wa 96/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2440187 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

II OZ 14/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440186 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

II OZ 13/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440185 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

II OSK 1003/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440184 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

I SA/Rz 769/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2440182 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

IV SA/Po 292/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2440178 - postanowienie z dnia 24 stycznia 2018 r.

I FSK 483/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440164 - wyrok z dnia 25 stycznia 2018 r.

II FSK 106/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2440163 - wyrok z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 675/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440162 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 674/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440161 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SO/Kr 7/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440160 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 607/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440159 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 446/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440158 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 933/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440157 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 932/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440156 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.

I SA/Kr 931/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2440155 - postanowienie z dnia 25 stycznia 2018 r.