Court jurisprudences

62299/09, S.A. v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 stycznia 2018 r.

42563/08, ILHAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

21297/11, ERDOGAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

44697/07, AKSU v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

36040/04, KOZYREVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

34460/08, DEMIR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.

23211/04, SHIKUNOV v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 23 stycznia 2018 r.