Court jurisprudences

I C 464/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Złotoryi

LEX nr 2445577 - wyrok z dnia 28 października 2015 r.

II CA 137/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2445576 - wyrok z dnia 14 lipca 2016 r.

II FSK 2072/15 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2444465 - wyrok z dnia 20 lipca 2017 r.

III AUa 948/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2444510 - wyrok z dnia 30 czerwca 2017 r.

I ACa 384/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2444503 - wyrok z dnia 25 maja 2017 r.

V ACa 979/17 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2444500 - postanowienie z dnia 19 grudnia 2017 r.

VI ACa 777/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2444492 - wyrok z dnia 21 grudnia 2017 r.

VI ACa 438/16 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2444477 - wyrok z dnia 11 lipca 2017 r.