Court jurisprudences

II AKa 397/17, Znamiona oszustwa. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2445224 - wyrok z dnia 20 grudnia 2017 r.