Court jurisprudences

I C 1430/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 3082575 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 1563/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3101824 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 2118/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 3147173 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 214/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 3101743 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 2643/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095451 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 278/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101919 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 42/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 3102018 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 63/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 3101972 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 666/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101954 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 760/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 3172503 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I C 807/19 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3095446 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 1966/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094658 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 1997/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122450 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 2002/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122364 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 2008/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094488 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 2009/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3075330 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 64/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094534 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

I FSK 66/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122369 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II AKa 76/20, Ocena sprzecznych dowodów. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

LEX nr 3104648 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II AKzw 1504/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3169598 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II AKzw 1789/20 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 3169590 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II C 1014/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3153391 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II C 402/20 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3081338 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II C 65/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3068388 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II Ca 758/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 3089664 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II Ca 835/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3114806 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1319/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122375 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1320/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122428 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1326/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061224 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1400/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066912 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1401/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061150 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1402/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3066820 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1403/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081502 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1404/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081729 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1472/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098162 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1513/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060959 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1515/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3061006 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1516/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060950 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1662/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3088206 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1663/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167385 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 1808/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3098280 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 2751/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060975 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 3177/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3122433 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II FSK 3224/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3081509 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 1188/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094694 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 2881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083631 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 3331/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110235 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 356/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110404 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 4083/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094411 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 672/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060980 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GSK 696/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3110293 - wyrok z dnia 6 października 2020 r.

II GW 25/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083527 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 26/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083682 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 27/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083576 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 28/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3083827 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 29/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060954 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 30/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060902 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 31/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060982 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 32/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060968 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 33/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060949 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 34/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062987 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 35/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062844 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 36/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062880 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 37/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062988 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 38/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3062950 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.

II GW 40/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3060991 - postanowienie z dnia 6 października 2020 r.