Court jurisprudences

IV SA/Po 628/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3094510 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3077641 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Po 971/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3088170 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1075/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180822 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1247/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116868 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 1899/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122401 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wa 918/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116880 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 109/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3180894 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 207/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116926 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SA/Wr 328/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116840 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Po 81/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3110358 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Wr 250/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116933 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV SAB/Wr 256/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3074561 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

IV U 1182/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 3106295 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV U 298/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3101857 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

IV U 339/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie

LEX nr 3101990 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

K 10/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/57 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 11/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/52 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 12/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/53 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 5/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/49 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 6/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/50 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 7/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/55 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 8/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/56 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

K 9/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/51 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

Ts 86/20 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/382 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V ACa 806/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3101795 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

New V Ca 1069/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3184281 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V Ca 1192/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3108440 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V CO 175/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3148061 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CO 186/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3154281 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 603/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3061038 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 610/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3062740 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

V CSK 626/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3063041 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

VIII C 1173/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092720 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII C 2468/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092705 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII GC 3371/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

LEX nr 3101785 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII GC 8/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 3102023 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 116/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068470 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 155/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162320 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 164/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074671 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 185/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074560 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 415/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3070707 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 454/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066918 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 506/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068711 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

VIII SA/Wa 778/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3068516 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 1011/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070490 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 1348/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3081332 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 1388/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071171 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 21/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3088968 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 3737/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3075448 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 4621/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070801 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII U 789/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3095465 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VIII Ua 59/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3071180 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII Ka 571/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101925 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 1059/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180914 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 168/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088212 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 194/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180928 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 223/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090908 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 224/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094495 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 2790/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098258 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 2870/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116946 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 2910/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088109 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SA/Wa 310/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090695 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII SAB/Wa 158/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083824 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

VII SAB/Wa 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180869 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VII U 2532/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 3108180 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI K 114/20 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3159215 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI RCa 129/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 3101912 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 1021/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3062902 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 1030/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110324 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 111/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122400 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 163/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122399 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 258/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116932 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 264/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116927 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 2651/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094671 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 374/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116862 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 38/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3180846 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 413/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116899 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI SA/Wa 656/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096430 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

VI U 343/19 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

LEX nr 3113214 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V KK 212/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077384 - wyrok z dnia 7 października 2020 r.

V KK 226/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3095010 - postanowienie z dnia 7 października 2020 r.