62540/00, Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej., ASSOCIATION FOR EUROPEAN INTEGRATION I HUMAN RIGHTS I EKIMDZHIEV v. BUŁGARIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 28 czerwca 2007 r. 62540/00 Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego oraz korespondencji. Prawo do skutecznego środka odwoławczego. Stosowanie kontroli niejawnej przez organy władzy wykonawczej.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.