Court jurisprudences

II SA/Wa 2064/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083692 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 2065/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116870 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 2311/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090910 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 2312/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3090813 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 2313/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110266 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 295/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083599 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 409/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110369 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 594/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110393 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SA/Wa 662/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088113 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Bd 68/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3067229 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Gd 68/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3062644 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Wa 340/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3081508 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Wa 354/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110352 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Wa 362/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088438 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Wa 429/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3088181 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

II SAB/Wa 467/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077673 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II SO/Wa 24/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3077706 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

II W 1525/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3130494 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 160/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3068736 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 412/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3083816 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 437/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3068667 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 540/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3062316 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 543/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3069464 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 594/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3077631 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 611/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3075336 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3083832 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 680/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3062301 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Bk 730/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3066359 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gd 2208/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063734 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 1089/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3062501 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 1206/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083781 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 1749/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3068689 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 677/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090844 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 769/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3077754 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Gl 873/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3062643 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Ke 222/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3062733 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Ke 223/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3062655 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Ke 224/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3062715 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Ke 225/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3062698 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Kr 482/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116915 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Kr 522/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3110254 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Kr 656/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3180931 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Kr 88/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3094580 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Kr 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157438 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Lu 255/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3083814 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Lu 757/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3125116 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Lu 758/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3125250 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Łd 245/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3075301 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Łd 260/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3075314 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Łd 261/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3074708 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Łd 446/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061156 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Łd 453/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3061217 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Sz 199/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3066373 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Sz 632/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3066416 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Wa 2706/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3162253 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SA/Wa 851/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167398 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

I SAB/Wa 131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3167353 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

I SO/Gl 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3062467 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

IV CO 239/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3115753 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

IV CSK 65/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066650 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

IV GC 2006/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3118833 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV Ka 228/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3159154 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV Ka 263/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3113966 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV KK 268/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2020/11-12/51 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

IV KK 283/20, Udział oskarżonego w rozprawie. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3145225 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV SA/Wa 1159/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116913 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV SA/Wa 1226/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116935 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV SA/Wa 386/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094520 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV SA/Wa 742/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116912 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV SA/Wa 802/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116857 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

IV U 279/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie

LEX nr 3069789 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

V C 841/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

LEX nr 3171044 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

V CO 188/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3066664 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

VI GC 2493/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3102037 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

New VI GC 267/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 3186420 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

VII AGa 770/19 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 3163048 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

VIII C 1881/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092669 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

VIII C 496/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 3092640 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

VIII SA/Wa 715/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3066379 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

VIII U 3723/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3074786 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

VIII U 5041/19 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 3070493 - postanowienie z dnia 9 października 2020 r.

VIII U 651/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3088970 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.

VII K 604/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 3150894 - wyrok z dnia 9 października 2020 r.