Court jurisprudences

I OSK 299/17, Plan miejscowy. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2484091 - wyrok z dnia 5 września 2017 r.