Court jurisprudences

III SA/Wa 122/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096448 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 1326/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110269 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 1453/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083809 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 1454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094524 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 1455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3083624 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 18/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098250 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 199/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098287 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 228/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100560 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 23/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096547 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 2496/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098196 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 2629/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116678 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 2639/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122370 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 2786/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3098158 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 2853/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3100187 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 457/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110356 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 553/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3122356 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 554/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3116646 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 808/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3096539 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 837/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3094468 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wa 879/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3110389 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wr 212/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3100456 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wr 489/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3088411 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wr 490/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3075025 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wr 491/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3075077 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SA/Wr 546/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110312 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Gd 78/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076342 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Gd 79/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076320 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Gd 83/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3071438 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Gd 89/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3071427 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Kr 113/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3063597 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1091/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094696 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1092/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3094518 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1116/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098256 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1131/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098229 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1196/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098249 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1337/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098309 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1420/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098248 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1433/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098232 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1454/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098242 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 1455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3098202 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 610/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110252 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 724/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3110238 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 729/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096561 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 740/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3096447 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

III SAB/Wr 896/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3116639 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

III SO/Kr 3/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3067280 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II K 1410/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 3104510 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II K 145/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 3087700 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II K 262/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 3159297 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II K 856/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 3159319 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II Ka 222/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3101844 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

New II KK 300/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Prok.i Pr.-wkł. 2021/2/23 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 1397/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076317 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 1735/18, Pojęcie rozbudowy. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3094702 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 1791/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116800 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 1792/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116631 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 1793/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3116706 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 2305/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076321 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 2308/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076363 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OSK 2345/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063588 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OZ 813/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063565 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OZ 815/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076343 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OZ 816/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3063684 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II OZ 817/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3076367 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Bd 58/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3063662 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Bd 767/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3075063 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Bd 776/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3094496 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Bk 673/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3081754 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 2/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063615 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 690/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063693 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 698/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066328 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 708/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3066333 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 715/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063563 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gd 718/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3063753 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 1088/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3063681 - postanowienie z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 1116/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090380 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 1177/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090528 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 518/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3096522 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 537/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090470 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 549/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3094491 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.

II SA/Gl 558/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3090515 - wyrok z dnia 15 października 2020 r.