Court jurisprudences

IV SA/Wa 1496/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549120 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 2232/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549119 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 2281/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549106 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 2032/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549107 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1365/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549105 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

III SA/Łd 349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2549113 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 2662/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549121 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 347/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549108 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 833/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549098 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 794/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549097 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 795/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549096 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 651/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549095 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 548/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549072 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

I OZ 650/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549094 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OZ 593/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549093 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

I OSK 1523/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2549092 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wa 251/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549073 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 644/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549071 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 869/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549070 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1086/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549068 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1763/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549067 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1148/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549066 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1790/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549065 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

IV SAB/Wa 253/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549064 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

V SAB/Wa 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549063 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 753/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549062 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1372/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549060 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

VII SA/Wa 1828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549058 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 662/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549087 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

IV SA/Wa 1041/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549055 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

III SA/Wa 1357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549056 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549054 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

II SA/Po 776/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2549079 - postanowienie z dnia 23 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 915/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549053 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

VII SAB/Wa 37/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549074 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 910/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549052 - postanowienie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549051 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

V SA/Wa 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549033 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

II SA/Kr 579/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2549020 - wyrok z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I SA/Wr 646/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549050 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SA/Wa 1267/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2549025 - postanowienie z dnia 21 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 332/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2549049 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SO/Wr 4/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549047 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

I SO/Wr 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2549046 - postanowienie z dnia 20 sierpnia 2018 r.