54032/18, Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie. Zakaz zabierania dziecka wychowanego w wierze katolickiej przez rodzica - świadka Jehowy na nabożeństwa jego zboru, T.C. v. WŁOCHY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 maja 2022 r. 54032/18 Zakaz dyskryminacji ze względu na wyznanie. Zakaz zabierania dziecka wychowanego w wierze katolickiej przez rodzica - świadka Jehowy na nabożeństwa jego zboru

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.