Court jurisprudences

I OSK 1149/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080302 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 1253/19 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080000 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 1347/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3124628 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 151/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3080695 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 1923/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152360 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 1937/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167128 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 203/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3167127 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 2281/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3082802 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 2482/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077232 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 2533/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162071 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 797/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152362 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 813/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3152321 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 826/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162198 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I OSK 927/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077239 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 713/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079933 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 749/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3079973 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 837/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085904 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 842/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077271 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 844/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3077204 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 845/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3085875 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I OZ 846/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3162133 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Bd 34/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3087576 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Gd 172/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076720 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Gd 689/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076707 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Gl 765/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3086994 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Gl 771/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3083226 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 248/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3082904 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 296/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3076780 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 304/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3076755 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 313/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090317 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 314/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090590 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 315/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3090223 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 346/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3076710 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 347/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3076747 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ke 375/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3080232 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 703/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152456 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 737/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3116822 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 762/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3152388 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 871/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3124686 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 872/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3179925 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 884/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3157217 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Kr 904/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3104267 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Lu 312/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3110100 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Lu 434/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3085908 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Lu 455/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076730 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Lu 456/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076726 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 41/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076702 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 42/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076771 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 462/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3106793 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 466/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3090485 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 470/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3086946 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 474/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3106878 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 480/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097836 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 481/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3097868 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 482/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3098084 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

I SA/Ol 490/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3076371 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.