Court jurisprudences

III SA/Kr 1093/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076734 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Kr 1401/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076875 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Kr 30/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3083280 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Kr 927/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076700 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 134/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3179847 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 473/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3173840 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 484/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3104200 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 485/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3104238 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 586/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3116621 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Lu 750/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3076949 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 176/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081007 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 181/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3104106 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 190/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3106703 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 232/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090584 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 355/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3085948 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 38/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3086138 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 443/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3087003 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 540/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3081042 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 581/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3082984 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 594/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3080902 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SA/Łd 84/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3090436 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 125/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076306 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 133/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076766 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 144/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076724 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SAB/Kr 159/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3076725 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III SO/Gd 9/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3076711 - postanowienie z dnia 5 listopada 2020 r.

III U 635/20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3151910 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II K 1162/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 3112578 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II K 561/20 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 3101487 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II KK 100/19 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3075139 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.

II KK 115/20 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 3077073 - wyrok z dnia 5 listopada 2020 r.