Court jurisprudences

II FSK 2122/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596921 - wyrok z dnia 24 lipca 2018 r.

II FSK 1449/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596920 - wyrok z dnia 5 lipca 2018 r.

II FSK 2096/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596913 - wyrok z dnia 24 lipca 2018 r.

II FSK 1961/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596918 - wyrok z dnia 11 lipca 2018 r.

II FSK 2149/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596919 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 498/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596916 - postanowienie z dnia 10 lipca 2018 r.

II FSK 1880/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596917 - wyrok z dnia 5 lipca 2018 r.

I SA/Wr 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596915 - postanowienie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

II FSK 1910/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596914 - wyrok z dnia 2 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 725/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596896 - postanowienie z dnia 21 czerwca 2018 r.

I ACa 1697/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2596858 - wyrok z dnia 26 września 2018 r.

I ACz 1582/15 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2596862 - postanowienie z dnia 13 października 2015 r.

I ACa 8/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2596861 - wyrok z dnia 19 września 2018 r.

I ACa 132/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2596857 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I AGa 195/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2596859 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2018 r.

II SA/Lu 572/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596841 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

I GSK 2277/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596851 - wyrok z dnia 5 października 2018 r.

VI SA/Wa 792/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596854 - postanowienie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

II FSK 2824/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596852 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II FSK 2960/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596850 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II FSK 2207/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596849 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2018 r.

II FSK 569/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596845 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II OSK 219/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596848 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II FSK 1326/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596847 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II FSK 2808/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596846 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II OSK 220/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596844 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OSK 1682/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596839 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II SA/Op 262/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596840 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I GSK 1063/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596837 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

I SA/Wa 1132/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596838 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II GSK 5427/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596835 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

I GSK 1197/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596833 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

VIII SA/Wa 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596836 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

II OSK 2431/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596834 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596832 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Op 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596827 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 627/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596830 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II FSK 2799/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596829 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

IV SAB/Po 79/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596828 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1167/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596822 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II FSK 2723/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596820 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Lu 773/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596821 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II FSK 3074/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596819 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Kr 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596810 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I GSK 955/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596809 - wyrok z dnia 5 września 2018 r.

I SA/Kr 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596808 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

VI SA/Wa 1400/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596807 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II FSK 347/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596806 - wyrok z dnia 4 września 2018 r.

VI SA/Wa 954/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596805 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II FSK 218/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596804 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I FSK 1813/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596803 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II FSK 2914/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596826 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

I GSK 940/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596814 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

II FSK 2581/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596818 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

VI SA/Wa 1121/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596817 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SAB/Po 105/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596816 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

II OSK 2940/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596813 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

VI SA/Wa 1124/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596815 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Lu 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596811 - wyrok z dnia 12 października 2018 r.

I SA/Op 83/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596824 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II OSK 2448/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596812 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II FSK 2798/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596801 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

IV SO/Po 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596800 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Wa 1029/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596770 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

II SA/Rz 745/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596769 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II GSK 813/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596768 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

VI SA/Wa 1126/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596792 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 439/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2596791 - wyrok z dnia 10 października 2018 r.

II GZ 299/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596790 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

II SA/Wr 306/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596789 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 628/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596788 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

I SA/Kr 635/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596787 - wyrok z dnia 9 sierpnia 2018 r.

II SA/Po 514/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596785 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wr 805/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596786 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 897/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596784 - postanowienie z dnia 5 października 2018 r.

I SA/Rz 753/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596799 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

III SA/Wa 92/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596795 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

II GSK 3025/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596783 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.